Serveis d'enginyeria i Assistència Tècnica

Enginyeria de projectes

  • Estudis previs i avantprojectes

  • Projectes bàsics

  • Projectes d'execució

  • Direccions d'obra

Consultoria

  • Certificació Energètica d'Edificis

  • Auditories Energètiques

  • Auditories elèctriques en Alta i Baixa Tensió.

  • Suport per a negociacions amb Companyies de Serveis


Contacte

MOSE Serveis d'Enginyeria

C. Canigó, 84, local
Barcelona
08031


+34.93.427.54.55