Instal·lacions

Instal·lacions Elèctriques:

 • Alta Tensió

 • Mitja Tensió

 • Baixa Tensió

 • Enllumenat Públic

 • Balissament

 • Energia Solar Fotovoltàica

Instal·lacions Mecàniques

 • Abastament d'aigua

 • Aigua Freda Sanitària

 • Aigua Calenta Sanitària

 • Generació per energia solar tèrmica

 • Protecció ContraIncendis

 • Hidrants

 • Ruixadors

 • Ventilació i climatització

Instal·lacions Complementàries

 • Senyals febles i comunicacions

 • Transport vertical i Horitzontal

 • Recollida pneumàtica

 • Suport a instal·lacions de tractament d'aigües


Contacte

MOSE Serveis d'Enginyeria

C. Canigó, 84, local
Barcelona
08031


+34.93.427.54.55