Eines Oficina Tècnica

Programari de suport d'Oficina Tècnica

Programes informàtics específics de dibuix, disseny i càlcul d'Instal·lacions i Infraestructures.

  • ETAP. Software d'enginyeria elèctrica per al disseny, simulació, operació i automatització de sistemes elèctrics de generació, transmissió, distribució i industrials.

  • CANECO BT INTERNACIONAL. Software de Càlcul de Baixa Tensió de la firma ALPI. Versió Internacional.

  • DMELECT CIEBT: Software de Càlcul de Baixa Tensió de la firma DMELECT.

  • RA-WIN: Software de Càlcul d'infrastructures d'aigua potable i contraincendis en urbanitzacions.

  • SU-Win: Software de Càlcul d'infrastructures de sanejament i drenatge en urbanitzacions.

  • CL-Win: Software de càlcul de càrregues tèrmiques en Edificis de la firma Procedimientos Uno.

  • DA-Win: Software de càlcul de dimensionat de distribució d'aire en Edificis de la firma Procedimientos Uno.

  • IC-Win: Software de càlcul de sistemes de radiadors en Edificis de la firma Procedimientos Uno.

  • AC-Win: Software de càlcul de sistemes d'aire comprimit en indústries de la firma Procedimientos Uno.

  • TCQ: Software de realització de pressupostos incloent Bancs de Preu. ITeC: Institut de Tecnologia d'Edificació de Catalunya.


Contacte

MOSE Serveis d'Enginyeria

C. Canigó, 84, local
Barcelona
08031


+34.93.427.54.55