Qui som?

Amb data 1 de gener de 2010 es constitueix la societat MOSE Serveis d'Enginyeria S.L.P.U. que dóna continuïtat a l'equip, tasques i experiència desenvolupades dins el despatx d'enginyeria d'Agustí Moseguí Giménez que ha estat operant des de 2.004 fins finals de 2.009. Aquesta experiència s'afegeix a la dels treballs anteriors per compte aliè en enginyeries i empreses instal·ladores.

Director Tècnic: Enginyer Industrial Agustí Moseguí Giménez.

Funcions: Responsable de l'equip, interlocutor amb el client i resta d’integrants d’Equips Redactors. Vetlla per la marxa i el compliment dels objectius comunament establerts amb participació continuada. Encarregat d’establir criteris de disseny d’instal·lacions i càlcul de disseny de les mateixes.

Perfil: Enginyer Industrial amb experiència en treballs de projectes i direccions facultatives i d’obra per a l'Administració i Sectors Privats i amb la participació en altres contractes de projectes i obres d'urbanització i edificis singulars.

Experiència: Més de 15 anys en instal·lacions.

 

Tècnic: Enginyer Tècnic Industrial Óscar Marcos Maicas

Funcions: Participació en la redacció de projectes, amidaments, redacció de Plecs i disseny d'instal·lacions.

Experiència: 6 anys en instal·lacions.


Contacte

MOSE Serveis d'Enginyeria

C. Canigó, 84, local
Barcelona
08031


+34.93.427.54.55